Köpvillkor – Konsertevenemang

Villkor för biljetter

  • Varje besökare till ett evenemang måste inneha en giltig biljett med läsbar streckkod.
  • Numrerad biljett gäller till den plats som anges.
  • Behörighet till eventuell rabatt (till exempel studentrabatt) ska kunna styrkas i samband med biljettvisering/insläpp.
  • Köpt biljett kan inte bytas. Distanslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter.
  • Köpt biljett kan inte återlösas. Distanslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter.
  • Återköp sker endast i händelse av inställd konsert. Eventuell serviceavgift återbetalas då inte.
  • Biljetten är en värdehandling. Borttappade biljetter kan endast ersättas om kunden angivit namn och kontaktuppgifter i samband med bokningen. För att få en dubblett utskriven behöver du kunna legitimera dig. För att få hjälp, vänligen kontakta vår backoffice på info@kluge.se
  • Samtliga biljetter kontrolleras med scanners i samband med biljettvisering. Endast ett insläpp per biljett medges. Biljetter kan inte kopieras eller på andra sätt användas fler gånger än en.
  • Biljetten får överlåtas till annan person, såvida det inte framgår på hemsidan och/eller på biljetten, att den är personlig.
  • Biljetter får inte vidareförsäljas eller på annat sätt användas i kommersiellt syfte. Biljetter får inte heller erbjudas i tävlingar utan skriftligt medgivande från JK Art Management & Communication i Göteborg AB och/eller eventuell extern arrangör. Om dessa bestämmelser överträds har JK Art Management & Communication i Göteborg AB rätt att annullera biljetten/biljetterna.